top of page

Akademiska produktivitetsverktyg

Uppdaterat: 1 sep. 2023

Hur du slutför ditt akademiska arbete i tid.
Under förra veckans workshop nämnde en deltagare ordet "effektivitetsfälla"eller "missriktad flit" för att fånga den vanliga erfarenheten att ibland när vi står inför svåra vetenskapliga problem faller vi tillbaka till att slutföra enklare uppgifter som ger oss omedelbar feedback och en känsla av framsteg, men som ändå inte tar itu med den verkliga frågan.


Så för att undvika denna effektivitetsfälla kan man utföra följande steg:


1. Skilj mellan effektivitet och produktivitet


Effektivitet är att göra saker på rätt sätt, det vill säga på det mest ekonomiska sättet möjligt, oavsett om de är viktiga eller inte.


Produktivitet, eller ändamålsenlighet, är att göra rätt saker, det vill säga de saker som för dig närmare dina mål.2. Produktivitet är långt viktigare än effektivitet


Bestäm dig för att lägga en timme per dag på saker som är viktiga men inte brådskande som att långsiktigt planera, utvärdera arbetet, gå en promenad och fundera över det vetenskapliga problem du står inför.


"First things first"

- Stephen Covey3. Formulera ett begränsat antal mål varje termin


Nyligen ställdes jag inför en enorm mängd mejl på grund av att jag hjälpte till att arrangera en konferens. Min omedelbara reaktion var att hoppa direkt in i inkorgen och börja svara. Jag kom då ihåg mina tre mål (och bara tre) som jag sätter upp varje termin. Jag tog fram det papperet med de nedskrivna målen och började istället dagen med att göra en sak som gjorde att jag kom något närmare varje mål. Först därefter tog jag itu med inkorgen.
Fokusera på produktivitet eller ändamålsenlighet


Vilka är dina tre mål för den här terminen?

Comments


bottom of page