top of page

Vi hjälper doktorander att bli klara i tid och må bra på vägen

Några ord från grundaren

Vi har haft förmånen att träffa grupper av forskare, handledare, doktorander och TA-personal vid Sveriges universitet och högskolor under de senaste tolv åren. Tillsammans har vi arbetat med "hur" eller själva arbetsprocessen. Jag och mina kollegor på Finish On Time har delat med oss av nya tillvägagångssätt och väl beprövade tekniker, speciellt anpassade för den akademiska miljön, för att hjälpa dig att avsluta ditt akademiska arbete i tid och må bra på vägen.

Åsa Burman

Grundare Finish On Time

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Åsa Burman
We support TA staff with the most important tasks

Vi stöttar TA-personal med de viktigaste uppgifterna

We help researchers determine the direction

Vi hjälper forskare att ta ut riktningen

Vår idé

En forskningsprocess är som att ge sig ut på en spännande och okänd resa. Vår metod skapar överblick och ger dig nya förhållningssätt och handfasta tekniker för hur du tar dig till målet.

Vi hjälper doktorander, forskare och handledare samt teknisk/administrativ personal att avsluta sitt arbete i tid och må bra på vägen. Vi gör detta genom att tillhandahålla kurser i akademisk produktivitet och hållbara arbetsmetoder. Vår metod är utvecklad i  samarbete med varje målgrupp och är baserad på kunskap från University of California, Berkeley, management consulting och stressforskning. Metoden beskrivs i boken Bli klar i tid och må bra på vägen

Under de senaste tolv åren har vi gett workshops på nästan alla Sveriges universitet och högskolor. Över 10 000 deltagare har hittills deltagit vid dessa tillfällen. Vi hoppas få möjligheten att träffa dig på någon av våra workshops framöver! 

Våra workshops

Academic productivity
(half day) workshop
Akademisk produktivitet
(halvdag)

 

Workshop som ger dig ett nytt förhållningssätt och handfasta tekniker för ökad akademisk produktivitet.

Sustainable work methods (half-day) workshop
Hållbara arbetssätt     (halvdag)

Workshop som ger dig alternativa tillvägagångssätt och konkreta tekniker för förebyggande stresshantering.

Academic productivity & Sustainable work methods (full-day) workshop
Akademisk produktivitet & Hållbara arbetsmetoder (heldag)

Workshop som ger dig alternativa handlingsstrategier och verktyg för akademisk produktivitet och hållbara arbetsmetoder.

Academic writing (full-day) workshop
Akademiskt skrivande 
(hel dag)

Workshop som ger dig väl beprövade verktyg för lustfyllt akademiskt skrivande och en djupare förståelse av psykologin bakom.

The Doctoral Student Package (semester) workshop
Doktorandpaketet (termin)

 

Kurs som hjälper dig att avsluta din avhandling i tid och må bra på vägen. Vi arbetar i mindre grupper under en termin.

"Booster Dose" workshop
"Booster Dos"
 

Vi skräddarsyr ett uppföljningstillfälle för en grupp som redan har deltagit i en av våra andra workshops.

FinishOnTimePaperPattern-683x1024.png

”För mig har det haft en enorm inverkan på min vardag. Jag får mer gjort på min arbetstid och behöver inte längre jobba kvällar och helger.”

Doctoral Student, Lund University

Doktorand, Lunds universitet

Doktorandhandboken

Metoden beskrivs i denna handbok

Boken innehåller produktivitets- och stresshanteringstekniker som är tillämpbara på den akademiska miljön. Det finns övningar i varje kapitel som kan göras tillsammans med andra doktorander eller på egen hand. Boken har sålts till flera olika länder och över hela Sverige.

finish on time doctoral handbook
FinishOnTimePaperPattern-683x1024.png

Vår berättelse

Två gånger har jag sagt meningen – om jag bara hade vetat det när jag började doktorera – högt för mig själv.

 

Första gången var en tidig lördagsmorgon då 100 förväntansfulla doktorander samlades för en föreläsning om praktiska tekniker för att skriva en avhandling. Efter tre timmar kände jag att min erfarenhet av avhandlingsarbetet hade förändrats radikalt genom tekniker som 80/20-principen, att arbeta intensivt under en kortare tid och att ta ledigt på helger för återhämtning. Teknikerna var så effektiva att jag sökte upp workshopledaren för privata sessioner. Detta var under mitt tredje år som doktorand och jag önskar att jag hade använt mig av dessa tekniker ännu tidigare...

Den andra gången var när mina projektledare vid managementkonsultfirman lärde mig att fokusera på slutprodukten genom olika tekniker. Tänk om jag redan vid starten av min doktorandtjänst hade gjort just detta när det gällde avhandlingen...

 

Erfarenheterna resulterade i det nya konceptet Finish On Time, som hjälper doktorander att avsluta sitt avhandlingsarbete i tid och må bra på vägen. Vi vill sprida kunskapen om teknikerna till dig och dina doktorandkollegor så att du istället säger: vad glad jag är att jag fick reda på detta precis när jag började doktorera!

Krav-kontroll-stöd-modellen

Vi jobbar med beteendeförändring så att du både blir klar i tid och mår bra på vägen!

För att en arbetssituation ska vara intressant, men ändå rimlig i omfattning, behövs en bra balans mellan krav, kontroll och stöd. Tyvärr präglas arbetssituationen för många doktorander av för stora eller för oklara krav, liten kontroll och bristande stöd, vilket är en grogrund för stress. På Finish On Time hjälper vi dig med hur du kan arbeta aktivt med krav, kontroll, stöd och på så sätt påverka din arbetssituation i positiv riktning. Vi arbetar både med beteendeförändring och tankeförändring så att du mår bra under avhandlingsarbetet!

Kontakta oss

Wood sphere symbol telephone, mail, address and mobile phone. Website page contact us or e
bottom of page