top of page

Workshops

Academic productivity workshop

Akademisk produktivitet

Från effektivitet till produktivitet.

Denna halvdag ger deltagarna en verktygslåda för ökad akademisk produktivitet. Verktygslådan består av väl beprövade strategier och handfasta tekniker. Workshopen leds av en av våra akademiska produktivitetsexperter.

Målgrupper: Doktorander, forskare & handledare, TA-personal. Workshopen ges på plats eller online.

Academic productivity and sustainable work practices workshop

Akademisk produktivitet och hållbara arbetsmetoder

Från effektivitet till produktivitet &
Från negativ stress till hållbara arbetsmetoder.

Denna heldag kombinerar produktivitetstekniker och verktyg för en hållbar arbetssituation. Teori varvas med praktiska övningar. Hela dagen leds av två workshopledare från Finish On Time (en expert på produktivitet och en expert på stresshantering). 

Målgrupper: Doktorander, forskare & handledare, TA-personal. Workshopen ges på plats.

The Doctoral Student Package workshop

Doktorandpaketet

Bli klar i tid och må bra på vägen.

Denna kurs sträcker sig över en termin och ger deltagarna en verktygslåda för ökad akademisk produktivitet och hållbara arbetsmetoder. Teori varvas med praktiska övningar och hemuppgifter mellan gångerna. Verktygslådan består av väl beprövade strategier och handfasta tekniker. Kursen leds av en av våra akademiska produktivitetsexperter och en legitimerad psykolog.

Målgrupp: Doktorander. Kursen ges på plats. 

Sustainable work methods workshop

Hållbara arbetssätt

Från negativ stress till hållbara arbetssätt.

Denna halvdag ger deltagarna tillgång till nya tillvägagångssätt och tekniker för en hållbar arbetssituation. Teori kring stress som till exempel krav-kontroll-stöd-modellen varvas med praktiska övningar. Workshopen leds av en av våra experter inom stresshantering inom akademin. 

Målgrupper: Doktorander, forskare & handledare, TA-personal. Workshopen ges på plats eller online. 

academic-writing workshop

Akademiskt skrivande

Från perfektionism och prokrastinering till flow.

Denna heldag ger deltagarna tillgång till nya tillvägagångssätt och tekniker när det gäller glädjefyllt akademiskt skrivande. Teori och forskad teknik varvas med praktiska övningar. Workshopen leds av en av våra akademiska skrivexperter. 

Målgrupper: Doktorander, forskare & handledare . 

Workshopen ges på plats. 

Workshopen finns även som en halvdag som ges på plats eller online.

"Booster Dose" workshop

Booster dose

För de grupper som redan har deltagit i en av våra andra workshops.

Vi skräddarsyr en plan efter gruppens behov och önskemål. Detta är en uppföljning för de grupper som redan har deltagit i en av våra tidigare workshops.

Varför samarbeta med Finish on Time?

Vi har 15 års erfarenhet av att hålla dessa workshops och vi bryr oss väldigt mycket om våra deltagare och partners. Vi har genomgående mycket bra utvärderingar. Finish On Time har fleråriga samarbeten med landets stora universitet, högskolor och fackföreningar. 

Vi svarar på förfrågningar inom två arbetsdagar under terminstid och vi kan genomföra workshops med relativt kort varsel. Vi är alltid nyfikna på att höra hur våra deltagare har använt de nya tillvägagångssätten och teknikerna.!

15+ års erfarenhet

Tillgänglig för uppdrag med relativt kort varsel

Mycket bra utvärderingar

Stark stödfunktion

Effektivitet och produktivitet i vardagen för TA personal

Svårt att hinna med alla uppgifter som alla verkar ha samma deadline? Har du flera personer som kämpar och behöver stöd, gärna igår? Är det din e-postkorg som avgör din vardag och äter upp din tid? Vi har strategier för hur du kan hantera allt det där – och lite till.

 

Vi tillhandahåller nya tillvägagångssätt, alternativa handlingsstrategier och konkreta verktyg för att hjälpa dig att uppnå dina viktigaste uppgifter. Finish on Time har bedrivit workshops för akademisk personal under 15 år och för TA-personal sedan 2020.

 

De som har gått våra TA-workshops har arbetat på alla nivåer inom högskoleorganisationen och i olika administrativa roller. Deltagarna har till exempel arbetat med ekonomi, HR, IT, studieadministration, studievägledning eller varit projektledare, kommunikatör eller bidragsansvarig.

Efficiency and productivity in everyday life for TA staff workshop

Vad deltagarna säger

Så här säger några av de personer som har deltagit i vår heldag för TA personal.

Att dela erfarenheter med kollegor ger en bekräftelse på att det inte är en själv det är fel på och att man inte är ensam om att känna att arbetet periodvis är övermäktigt.

Fakultetsadministratör, Lunds universitet

Jag hade hört om konceptet Finish on Time för doktorander, roligt att detta intressanta tema skräddarsytts för TA också. Det är ont om fortbildning för administratörer utan specialinriktning.

Projektkoordinator, Lunds universitet

Dagen var över mina förväntningar! Jag fick med mig många metoder som jag direkt kan omsätta i min arbetssituation.

Institutionsadministratör, Lunds universitet

Många matnyttiga tips! Och workshopen fick mig att reflektera över vissa delar av mitt arbetssätt.

Kommunikatör, Lunds universitet

Workshops för forskare, handledare, och post docs

Doktoranderna i våra workshops började snart önska att deras handledare också kunde ta del av våra förhållningssätt och tekniker. Under de senaste tio åren har vi därför utvecklat och genomfört workshops för handledare med ett dubbelt syfte: å ena sidan att stödja doktorander i arbetsprocessen och å andra sidan att tillämpa metoderna i sin egen arbetssituation.

 

Vi håller även workshops i akademisk produktivitet och hållbara arbetssätt samt om akademiskt skrivande för annan akademisk personal i postdoktorala anställningar, t.ex. postdoktorer, forskare, föreläsare och biträdande lektorer.

 

Syftet är att tillhandahålla tillvägagångssätt och konkreta verktyg för dig att hitta din riktning – och hålla fast vid den. Vi är väl förtrogna med din arbetssituation som ofta präglas av flera parallella projekt som alla verkar ha samma grad av betydelse och samma deadline. Hur ska man som senior forskare få tid till undervisning, handledning, ansökningar om medel, administration – och sin egen (meriterande) forskning?

Workshops for researchers, advisors and post docs workshop

Vad deltagarna säger

Så här säger några av de personer som deltagit i heldagen för forskare och handledare.

Jag har gått och små-skämts för att jag behövt en workshop för att komma tillrätta med att jag alltid tycks ligga back – sånt måste jag väl kunna vid det här laget, som den seniora forskare jag är. Men jag fick en välbehövlig produktivitets-boost efter workshopen och klumpen i magen löstes upp!

Deltagare, Lunds universitet

Min huvudsakliga strategi för att hantera saker och ting fungerar bra för det mesta, men vissa situationer kräver större variation av strategier. Jag fick nya under workshopen, alla tillämpliga på akademiskt arbete.

Deltagare, Lunds universitet

Utbildarna är öppna med sina egna erfarenheter från akademin som är en kultur med höga krav på prestation.

Deltagare, Lunds universitet

Positivt överraskad över innehållet och tillvägagångssättet, konkret stöd i att identifiera problem med att skriva och sätta mål. Jag känner mig mer motiverad och har redan skissat på en tydligare struktur för mitt arbete.

Deltagare, Lunds universitet

bottom of page